ДУХОВНИЙ ВИБІР АНТОНІЯ РАДИВИЛОВСЬКОГО – КУЛЬТОВОГО ПИСЬМЕННИКА УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ

  • Larissa Reva

Анотація

На основі аналізу творів А. Радивиловського розкрито основні засади сецесійності
як естетичної категорії, де знайшли вияв прикмети філософії та естетики
літературного бароко в Україні. В статті продемонстровано виразну тенденцію до
мистецького синтезу, здатного відбити світоглядні ідеї своєї доби.
Ключові слова: А. Радивиловський, давня література, літературне бароко,
проповідь, естетика,синтез.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ