УРЯД ЄПИСКОПА У СХІДНІЙ ЦЕРКВІ ТА ПАСТИРСЬКО-АДМІНІСТРАТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ГАЛИЦЬКИХ (ЛЬВІВСЬКИХ) ВЛАДИК (ДО СЕРЕДИНИ XVIII СТОЛІТТЯ)

  • Ihor Skochylias

Анотація

Розглядаються пастирсько-адміністративні повноваження галицьких (львівських)
владик у ширшому контексті еволюції прерогатив єрархів Східної церкви в
домодерну добу. Вони визначалися, з одного боку, канонічним і звичаєвим правом,
світським законодавством і суспільноBполітичними практиками, а з іншого –
уявленнями духовенства і мирян про єпископа як намісника апостолів на землі,
духовного батька, адміністратора та, в пізніші часи, як етнарха, який репрезентував
руську (українську) етноконфесійну спільноту в межах місцевої Церкви.
Ключові слова: уряд єпископа, Східна церква, галицькі (львівські) владики.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ