ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЦЬКА ПОЛЕМІКА КІНЦЯ XVI СТ. ЩОДО МОРАЛЬНО- РЕЛІГІЙНИХ ПРОБЛЕМ В УМОВАХ УКЛАДАННЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ 1596 Р.

(на прикладі творів «Про єдність Церкви Божої під одним пастирем» Петра Скарги та «Апокрисис» Христофора Філалета)

  • Ganna Okhrimenko

Анотація

Розглядаються основні морально-релігійні проблеми, що висвітлюються у
православно-католицькій полеміці кінця XVI ст. в умовах укладання Берестейської
унії 1596 р. Здійснюється аналіз творів Петра Скарги та Христофора Філалета на
предмет наявності основних моральних передумов та результатів укладення унії
між Римським престолом і Православною церквою в Речі Посполитій.
Ключові слова: полемічна література, Берестейська унія, морально-релігійна криза.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ