БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ МІЖВОЄННОГО ЧАСУ

  • Taras Hrynevich

Анотація

Аналізуються погляди польських істориків міжвоєнного періоду на проблеми історії
Берестейської церковної унії. Досліджується висвітлення питань ґенези ідеї унії
та процесу її укладення, оцінки об’єднання церков у історії українського та польського народів.
Ключові слова: унія, православ’я, католицтво.

Опубліковано
2021-01-12
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: ПОЛІКОНФЕСІЙНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХVІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТ