ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ IX – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ Х СТ.

  • Dmytro Gordiyenko

Анотація

Проаналізовано процес проникнення християнства на землях Придніпровської
Русі. Особлива увага приділена спростуванню тези про так зване “Аскольдове
хрещення” Русі як загальнодержавне. Окремо розглядається візантійська
централізована місія та “приватна ініціатива”. Зроблено висновок, що Візантія в
зазначений час не проводила централізованої місії на Русі, а сам християнський
елемент руського суспільства був досить розрізнений і незначний.
Ключові слова: християнство, Константинополь, Русь, роси, Аскольд.

Опубліковано
2021-01-10
Розділ
ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА: СЕРЕДНЬОВІЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО