Використання російського радянського доробку в українських науково-атеїстичних творах про юдаїзм 1957–1989 рр. (на прикладі творів М. Й. Шахновича)

  • Anna Mariya Basauri Ziuzina

Анотація

Розглядаються основні тенденції у цитуванні та посиланнях на твори російських
радянських наукових атеїстів з боку української тогочасної науково-атеїстичної спільно-
ти. Дослідження обмежується лише українськими науковими та науково-популярними
працями, які критикують юдейську релігію та написані між 1957 та 1989 роками. Як
приклад для можливих подальших узагальнень взято праці лише одного радянського
дослідника М. Й. Шахновича. Зроблено висновок, що в цей час переважають чотири
основні тенденції: 1) подвійне цитування; 2) відсутність цитати на зазначеній сторінці;
3) переклад цілих абзаців досліджень М. Й. Шахновича без правильного оформлення
посилання; 4) викривлення прямих цитат при перекладі або переказі. Відтак, наукова
цінність цих робіт є досить сумнівною, а їхніх авторів можна віднести до «агітаторів»,
а не «дослідників».
Ключові слова: науковий атеїзм, юдаїзм, М. Й. Шахнович

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
РЕЛІГІЄЗНАВЧА СПАДЩИНА