ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

  • Yuri Kalnish

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз еволюції сучасної богословської освіти і науки в
деяких країнах колишнього СРСР, започатковано наукову дискусію щодо напрямів та перспектив подальшого розвитку богословської освіти і науки в системі
вищої школи України.
Ключові слова: богослов’я, вища освіта, наукова спеціальність.

Опубліковано
2021-01-09
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: СУЧАСНІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ