УКРАЇНСЬКА ПРАВОВІРНА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА — СПАДКОЄМИЦЯ ПІДПІЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, ЧИ СФОРМОВАНА СТРУКТУРА З МЕТОЮ ЇЇ РОЗКОЛУ

  • Olga Pawliak

Анотація

Висвітлюється історія виникнення і розвитку, основні засади діяльності на території України нового релігійного угруповання ХХІ століття — Української Правовірної
Греко-Католицької церкви. Розкривається проблематичне вирішення питання
спадкоємності УПГКЦ підпільної УГКЦ.
Ключові слова: секта, “догналівці”, “підгорецькі отці”, Українська Правовірна
Греко-Католицька церква.

Опубліковано
2021-01-09
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ: КОНФЕСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ