З історії релігійного життя громади Долинського району Івано-Франківської області протягом 1918-1991 років

  • Oleh Pavliv

Анотація

На основі польових досліджень історичної пам’яті жителів сіл Долинського району
Івано-Франківської області, а також вивчення матеріальних пам’яток реконструюється
релігійне життя сільських громад упродовж тривалого періоду 1918-1991 рр.
Ключові слова: релігія, національно-релігійна культура, релігійна філантропія, цер-
ковна еліта, науково-польові дослідження, присадибні, придорожні та польові хрести.

Опубліковано
2019-10-02
Розділ
ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕРКВИ В ХVIII – ХХ СТ.