• 2020

  У збірнику розглянуто широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій протягом ХІІІ – ХІХ ст. Авторами порушено дискусію щодо локалізації місця останнього спочинку галицько-волинського князя Данила Романовича; розглянуто релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України; ознайомлено з благодійницькою діяльністю жіночих францисканських згромаджень Галичини середини ХІХ – початку ХХ ст.; досліджено локальну історію боротьби за віру уніатів з Голублі (Седлецького повіту); охарактеризовано постаті українських бранців московських монастирів.
  Частина публікацій присвячена дослідженню радянського періоду: релігійним процесам на Поділлі у 1920-их роках; стану церкви Півдня України в умовах Голодомору 1932–1933 рр.; антирелігійній пропаганді часів пізнього сталінізму. Характеризуються рукописи баптиста-
  остарбайтера А. Кучеренка та греко-католицького єпископа Івана Лятишевського.
  Автори збірника порушують питання самоідентифікація релігійних спільнот України, вивчають досвід богопізнання, звертають свою увагу на кризові явища у християнстві, зокрема поширення культу споживацтва; досліджують окремі форми неорелігій.
  Проаналізовано сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; охарактеризовано сакральну символіку.

 • 2019

  Публікуються наукові дослідження учасників ХХІХ міжнародної наукової конференції
  “Історія релігій в Україні”. Розглядається широке коло питань суспільно-історичного розвитку різних конфесій в Україні й поза її межами. Досліджується етнологія, релігійна міфологія, історія релігійно-філософської думки, етноконфесійні проблеми, питання соціології релігії.
  Аналізуються сюжети іконографії та архітектурні особливості культових споруд; характеризується духовна музика.
  Мова видання: українська, білоруська, польська, англійська, російська (змішаними мовами)