Захист батьківщини у вченні РУН віри та її носіїв в Україні (на прикладі АТО)

  • Andriy Kukurudza

Анотація

Присвячено релігійному сприйняттю рунвірівцями явища війни, боротьби за неза-
лежність України. Особлива увага зосереджена на питаннях смерті на війні, загибелі
в боротьбі за свою країну, в протидії загарбнику з позиції та в трактуванні сакральних
текстів та молитов рунвірівців та вченні Лева Силенка. Увага приділена також можли-
вості появи та розвитку рунвірівського капеланства.
Ключові слова: священний, смерть, загибель, воїн, молитва, капелан, війна, боротьба,
Україна, ржіс

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА – ДЕРЖАВА – СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ