Революція Гідності як місце дії громадянської Церкви

  • Oksana Horkusha

Анотація

Проаналізовано події, які відбувалися в Україні на межі 2013−2014 рр. і отримали
назву Революції Гідності. Доведено, що ця революція стала об’єднуючим чинником
українських церков та релігійних організацій, своєрідним виявом християнського
екуменізму та міжрелігійного порозуміння, місцем дії громадянської Церкви, яка солі-
дарно виступила проти злочинної влади, за свободу і незалежність України, за гідність
кожного українця.
Ключові слова: Революція Гідності, Майдан, українські церкви, екуменізм, грома-
дянська Церква

Опубліковано
2020-11-25
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА – ДЕРЖАВА – СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ