Спроби легалізації Спілки Церков ЄХБ у період демократизації радянського суспільства (1985−1991 роки)

  • Olexandr Lakhno

Анотація

Аналізується діяльність громад віруючих опозиційної до офіційної Всесоюзної
Спілки Євангельських християн­баптистів Спілки Церков Євангельських християн­
баптистів упродовж т. зв. «перебудови» радянського суспільства на теренах України. При-
діляється увага спробам легалізації незареєстрованих релігійних громад євангельсько­
баптистського спрямування.
Ключові слова: Євангельські християни­баптисти, легалізація, репресії, Спілка
Церков Євангельських християн­баптистів, церковна опозиція

Опубліковано
2020-11-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.