Християнські громади Кам’янеччини у перші післявоєнні роки (1944­-1946).

  • Valeriy Nesterenko
  • Valery Storchovyy

Анотація

Розглядається діяльність християнських конфесій на теренах Кам’янець­-Подільської
(нині – Хмельницької) області у перші роки після закінчення Другої світової війни,
аналізується антирелігійна політика радянської влади щодо Православної та Римо­
католицької церков.
Ключові слова: Православна церква, Римо­католицька церква, Поділля, атеїзм, кон-
фесія, політика, парафія, священик, єпархія, антирелігійна кампанія

Опубліковано
2020-11-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.