Релігійний консерватизм старообрядців Буковини

  • Alexandr Kojolianko

Анотація

Досліджено прояв релігійного консерватизму старобрядців Буковини від часу їх по-
селення у краї в останній чверті ХVІІІ ст. до початку ХХІ ст. Показано час виникнення
старообрядництва, основні його канони та позитивні і негативні прояви. Особлива увага
звертається на вірування жителів села Липовани.
Ключові слова: старообрядці, заснування Білокриницької митрополії, обрядовість,
традиції, релігійний консерватизм, нововведення

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.