Евангеліцка-лютэранская і евангеліцка-рэфармацкая канфесіі ў палітыцы расійскай імперыі

  • Alena Filatava
  • Valiantsina Yanouskaya

Анотація

Показано, що законодавче регулювання діяльності протестантських конфесій упро-
довж ХІХ ст. створювало нормальні умови для їх розвитку. Стверджується, що ця по-
літика базувалась на переконаності влади у більшій корисності зазначених конфесійних
груп, ніж шкідливості. Різкий поворот в державній політиці щодо протестантських
конфесій стався на початку Першої світової війни.
Ключові слова: Російська імперія, західні губернії, євангельсько­лютеранська і
євангельсько­реформатська конфесії, духівництво

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.