Викладання Закону Божого у церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Iryna Petrenko

Анотація

Досліджується система викладання Закону Божого як одного з головних предметів у
церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Характеризується значення цього предмету у навчально­виховному процесі. Звертається
увага на організовані Полтавською єпархією спеціальні курси для вчителів Святого
Письма. Простежуються причини поступового занепаду цієї дисципліни.
Ключові слова: Закон Божий, церковнопарафіяльні школи, Полтавська єпархія, освіта,
релігія, Церква, навчально­виховний процес

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.