Динаміка мирянської активності православної церкви України в ХІХ ст. на прикладі парафіяльних громад м. Олександрівська (Запоріжжя)

  • Inna Shugalyova

Анотація

Аналізується роль віруючих у церковному житті краю. Показано роль меценатів,
охарактеризовані дії віруючих при відкритті нового храму, висвітлено, наскільки змі-
нилися відносини між віруючими і священиками в 1920­ті роки.
Ключові слова: парафія, церква, священик, віруючі

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.