Самабытныя варыянты драўляных ратандальных храмаў Беларусі

  • Tamara Gabrus

Анотація

Статтю присвячено визначенню релігійно-семантичних і художньо-стильових характерис-
тик виразно відмінної за архітектонікою нечисленної групи дерев’яних ротондових храмів як
унікального феномена сакральної архітектури Білорусі. Форма ротонди використовувалась
в історії християнського храмобудування досить рідко, переважно в архітектурно-художніх
стилях, концептуально орієнтованих на античність. Виникнення і типологічна відмінність
дерев’яних храмів-ротонд на білоруських землях зумовлені складними історично-соціальними
процесами і переробкою округлих форм, запозичених із мурованої античної і західноєвро-
пейської архітектури почерез естетику російського класацизму.
Ключові слова: ротонда, античність, семантика, варіанти ротондових храмів, дерев’яне
зодчество Білорусі, естетика класицизму

Опубліковано
2020-11-29
Номер
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: ХРАМОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА