Алтарныя крціны грека-каталіцкіх цэркваў Беларусі (ХVІІІ – пачатку ХІХ ст.): іканаграфічны рэпертуар і атрыбуцыя захаваных помнікаў

  • Halina Flikop-Svita

Анотація

Дослідження проведено на основі історичних джерел XVIII початку XIX ст. із низки
архівів Білорусі та закордону. Відновлено іконографічний репертуар: зібрано відомості про
найпоширеніші зображення, наведено приклади рідкісних сюжетів. Проаналізовано збере-
жені пам’ятки, щодо деяких із них встановлено історію створення, висвітлено відомості про
автора, з’ясовано іконографічні джерела.
Ключові слова: вівтарний живопис, Греко-католицька церква, уніатська церква, білоруське
сакральне мистецтво

Опубліковано
2020-11-29
Номер
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО