Методологія дослідження рідновірства (неоязичництва) в Україні: досвід історика

  • Oksana Smorzhevska

Анотація

Запропоновано окремі методологічні аспекти вивчення рідновірства (неоязичництва) в
Україні. Акцентовано увагу на важливості всебічного розгляду наукових напрацювань з да-
ної теми, відході від напрацювань російської історіографії кінця 1990-х – початку 2000-х рр.
Розглянуто можливості вивчення рідновірства (неоязичництва) методами усної історії та
наголошено на необхідності аналізу “віртуального неоязичництва”.
Ключові слова: рідновірство (неоязичництво), методологія, історіографія, усна історія,
“віртуальне неоязичництво”

Опубліковано
2020-11-29
Номер
Розділ
СУЧАСНІСТЬ: НЕОРЕЛІГІЇ