Євангельський протестантизм в Україні: пошуки нової парадигми Церкви

  • Viktoriia Lyubashchenko

Анотація

Узагальнено статистичні дані, які розкривають сучасний стан протестантизму в Україні,
засвідчуючи уповільнення динаміки його розвитку в останнє десятиліття. Автор висвітлює
деякі причини зниження ефективності протестантської місії та звертає увагу на їх аналіз з
боку євангельських Церков. Ідеться, зокрема, про осмислення ними образу Церкви-місії,
який сприятиме піднесенню духовної освіти, соціального служіння, професійної активності
та громадянської позиції віруючих.
Ключові слова: Україна, протестантизм, муніципальна церква, євангельська місія, духовна
освіта, біблійні принципи у бізнесі, громадянська позиція віруючих

Опубліковано
2020-11-29
Номер
Розділ
СУЧАСНІСТЬ: САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ УКРАЇНИ