Антирелігійна пропаганда періоду пізнього сталінізму (на матеріалах Запорізької області)

  • Daria Kostiuk

Анотація

На основі партійних постанов та архівних матеріалів Запорізької області, проаналізовано
антирелігійні заходи радянської влади щодо пропаганди наукових знань серед жителів регі-
ону. Розглянуто основні методи пропагандистської діяльності та їхню реалізацію на місцях.
Виявлено ставлення місцевих комуністів до релігійного життя.
Ключові слова: релігія, науково-просвітницька пропаганда, пізній сталінізм, радянська
влада, партія

Опубліковано
2020-11-29
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ: РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД