Релігійно-церковне життя Карпато-Дністровського регіону України: ретроспективи сучасного історіографічного досвіду

  • Natalia Semerhei

Анотація

Статтю присвячено оглядові та аналізові новітньої історіографії з проблеми духовно-
релігійного та церковного життя населення Карпато-Дністровського регіону. З’ясовано, що
в сучасній історіографії представлено всі основні періоди релігійного та церковного життя
автохтонних жителів (русинів) – від християнізації до початку ХХІ ст. Визначено, що ваго-
мий масив історіографічного матеріалу присвячено аналізу релігійного відродження в регі-
оні в ХІХ – на початку ХХ ст. У релігійному житті русинів тісно перепліталися католицькі
та православні впливи, а їхнє розташування на межі католицького та православного світів
обумовило релігійний синтез та толерантне співжиття в регіоні різних церковно-релігійних
традицій. Зроблено висновок, що актуалізація теми церковно-релігійного життя русинів дає
змогу глибше зрозуміти мозаїчність релігійної карти сучасної України, а відтак вибудувати
необхідну методологію для прогнозування та моделювання перспектив культурно-релігійного
розвитку України.
Ключові слова: Карпато-Дністровський регіон, русини, новітня історіографія, релігія,
релігійне відродження, християнство, Греко-католицька церква, Православна церква

Опубліковано
2020-11-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ХІІІ–ХІХ СТ.