Bohaterska walka Unitów z Hołubli o wiarę

  • Anna Kłoś

Анотація

Уніати Підляшшя прославилися у ХІХ ст. як захисники віри своїх предків. Ліквідація
Берестейської унії 1875 р. не призвела до заперечення своєї віри і переходу до православ’я
так, як хотіла Москва. Їхня тривала боротьба закінчилася з політичними змінами в Європі
та кінцем царської Росії.
Ключові слова: уніати Підляшшя, Голубля, мученицька смерть, уніатська церква

Опубліковано
2020-11-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ХІІІ–ХІХ СТ.