Благодійницька діяльність жіночих францисканських згромаджень в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Oksana Yatskiv

Анотація

У статті основну увагу зосереджено на аспектах доброчинної діяльності, яку здійснювали
жіночі францисканські згромадження на теренах коронного краю. Висвітлено особливості
діяльності францисканок у шпиталях, у притулках, інтернатах, сиротинцях під час епідемій,
високої смертності та зубожіння населення.
Ключові слова: згромадження, сироти, притулок, шпиталь, Галичина

Опубліковано
2020-11-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ХІІІ–ХІХ СТ.