Українські бранці московських монастирів

  • Ihor Antsyshkin

Анотація

У виступі розглядається місце і роль православних монастирів в механізмі репресій Росії
проти України. Висвітлюється обладнання монастирських в’язниць, аналізуються категорії
українських бранців. Робиться спроба вперше в українській історіографії подати максимально
повний перелік в’язнів засуджених Російською імперією до монастирського ув’язнення.
Ключові слова: монастирська в’язниця, заслання, бранці, Соловецька тюрма, келія, свя-
щеннослужителі

Опубліковано
2020-11-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ХІІІ–ХІХ СТ.