До питання про локалізацію останнього місця упокоєння галицько-волинського князя Данила Романовича

  • Mykola Bandrivskyi

Анотація

У статті з нових позицій висвітлюється повідомлення середньовічних хроністів про за-
хоронення і подальші кількоразові перепоховання князя Данила Романовича. У співставленні
повідомлення з “Хроніки…” Варфоломія Зиморовича зі свідченням Святоюрської хроніки
(“Книга діянь…”) стверджено, що є цілком реальні підстави припускати перепоховання у
1282 р. згаданої вінценосної особи саме у Львові. На підставі аналізу картографічних і літо-
писних матеріалів зроблено припущення про ймовірність існування Святогеоргієвського храму
(предтечі сьогоднішнього собору Св. Юра) у межах мурів середньовічного Львова, тобто,
у центральній його частині і, найправдоподібніше, на території пізнішої Руської дільниці.
Зроблено висновок про перспективність пошуків усипальниці князя Данила Романовича на
вищезлокалізованій території.
Ключові слова: князь Данило Романович, усипальниця, Львів, церква Св. Георгія
(Св. Юрія), Руська дільниця

Опубліковано
2020-11-28
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ХІІІ–ХІХ СТ.